Välj en sida
Vi bygger en helt ny hemsida

På grund av yttre omständigheter, blir vi tvugna att bygga om hemsidan från grunden. Därför ber vi Er ha överseende för det ringa innehållet vi har idag.

Vi avser även att bygga en sluten FB sida. Alla medlemmar kommer löpande få inbjudan att bli behörig till den nya sidan som blir aktiv med både bilder och löpande nyheter rörande släkten von Essen.

 

I samband med släktresa till Tallinn, hölls årsmötesförhandlingar

på M/S Victoria den 30 september 2016.

Bifogat finner Ni mötesprotokoll.

 

 

 

Protokoll årsmöte 2016

Undergoing Maintenance

Divi is here to stay, and you can rest easy knowing that our team will be updating and improving it for years to come.

Feature Updates

Divi is here to stay, and you can rest easy knowing that our team will be updating and improving it for years to come.

Bug Fixes

Divi is here to stay, and you can rest easy knowing that our team will be updating and improving it for years to come.